فیلسوفان معاصر / فیلسوفان بزرگ / فیلسوفان ایرانی


زیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است. پاره تو
ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱ توسط: هوشیارمشکلات بهره‌وری، ناشی از عملکرد بد کارکنان نیست بلکه ناشی از عملکرد بد مدیریت است.
 دمینگدشواری ، به هدف ما ارزش می بخشد . دشواری بیشتر ، ارزش فزونتر .
(( ارد  Orod ))میان مؤثر بودن (انجام کار درست) و کارآیی (انجام درست کار) تفاوت وجود دارد.
 پیتر دراکرزیاد کار کردن مهم نیست، درست کار کردن مهم است.
 پاره تو«تجربه» یک معلم سخت‌گیر است: اول امتحان می‌کند، بعد درس می‌دهد.
 ورنون لاوبرای آن کس که ایمان دراد ، نا ممکن وجود ندارد.
رابینزمانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید . افراد کنجکاو هرگز کسل نمی شوند ، و در نظرآنها زندگی ، مطالعه پایان ناپذیر خوشی هاست.
 (( رابینز  Robbins ))رنج آدمی را سخت و نیرومند می کند و سختی نشانه پایداری کوهستان است .
 (( ارد  Orod ))زندگی با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحی بزرگی است .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))اراده بهترین راهنمای طبیعت است.
اسمایلزاتلاف وقت ، خودکشی واقعی است.
یونگ


زیبائی که با فضیلت توام نباشد، گل بی عطر وبوئی را ماند.
 ویکتورهوگوبا رسیدن به نقطه هدف ، هدف دیگری آغاز می شود.
جان دیوئیارزش سختی های روزگار را باید دانست ، آنها آمده اند تا ما را  نیرومندتر سازند .
(( ارد  Orod ))آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرار آنند .
 سانتایانابزرگی و تنها ، و آبی و در اوج . آسمانی انگار .
آندرومدادنیا از آن کسانی است که حرارت و انرژی دارند.
(( ناپلئون بناپارت  Napoleon ))بشریت به ظاهر نیست ، به باطن است.
 تولستویمردانگی تنها به مرد بودن نیست ؛ به همت و گذشت است.
هگلشادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد .
(( ارد  Orod ))
تواضع بیجا ، آخرین حد تکبر است.
لابرویرهمه خوبند اما نه برای همه کار .
 مثل اسپانیائیبرای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد.
 پلوتارکمرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران.
(( کنفوسیوس  Kunfuzius ))هر کار بزرگ در آغاز محال بخ نظر می رسد.
کارلایلآنکه سختی نکشیده ، نرمی و بهکامی نخواهد داشت .
(( ارد  Orod ))محبت را فراموش نکنیدو آن را ناچیز نشمارید.
افلاطون


 
یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . ژاک دوال
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱ توسط: هوشیارانسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن فرصت خوب در زندگی باشد، خود آنرا به وجود می آورد.
فرانسیس بیکنباید خود را مقید کنیم که از اشتباههای خود پند بگیریم، نه اینکه به خود بپیچیم و خویشتن را ملامت کنیم .
 (( رابینز  Robbins ))آدم های هدفمند فرمندند ، چرا که برآیند هدفمندی ، پاکی ست و پاکی شاهراه فرمندیست .
(( ارد  Orod ))آنان که از خود عشق ساطع می کنند ، با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند دیگران را به سمت خود می کشانند .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))شکر گزاری نه تنها بزرگترین فضیلت است ، بلکه منشاء سایر نیکی ها نیز هست.
سیسروگر یکی از مشتاقان کتاب هستید بزرگترین خوشبختی جهان را دارا هستید.
ژول کاراوتیحافظه خوب ، حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند.
کلیفتون فادیمنبزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد.
سالوبیلهدفمندان دارای دلدار ، فرهمندانند .
 (( ارد  Orod ))رمز رسیدن به هدفها، شرطی کردن ذهن است . دست کم روزی دوبار ، هدفهایی را که نوشته اید بررسی کنید .
(( رابینز  Robbins ))ایمان تنها زاده ی عشق و شور زندگی است هر گاه به عشق و شور زندگی تسلیم می شوید و بر نیاز و گرایش خود به خوشبختی و خوشحالی ، رضایت و حقیقت صحه بگذارید خود به خود به سر چشمه ی زندگی می پیوندید که درون خود شما وجود دارد. ناگهان حس بالایی از قدرت ، هدفمندی و ارتباط با چیزی به مراتب بزرگتر از آن چه تا آن زمان آن را به عنوان " خویشتن خویش " می شناختید ، سر تا سر وجود شما را فرا خواهد گرفت. آن گاه در می یابید که ایمان همان امید و امیدواری نیست و اصولا هیچ ارتباطی نیز با آن ندارد. در خواهید یافت که ایمان نوعی خود باوری و اعتماد به نفس است. ایمان به نوعی علم به این که آگاهی و شعور کیهانی به شکل " شما " و " در شما " به جریان افتاده و به کار گرفته شده است .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))آن کس که به کم خرسند است ، بیش از دیگران دارد.
 دیوژنمن اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است .
هوگوخنده ، بزرگترین سلاح در مبارزه زندگی است .
آناتول فرانسگذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم نخواهد بود .
(( ارد  Orod ))هرگز بخاطر دوستت ، از انجام وظیفه ای چشم مپوش.
سن لانبرنیروی رنج، می تواند در خدمت شما باشد، به شرط اینکه از آن به صورت صحیح استفاده کنید .
(( رابینز  Robbins ))منتظرنمانید عشق شما را پیدا کند زمین حاصلخیزی بیافرینید تا بذر عشق به سادگی در آن جوانه زند و رشد کندخود را تمام و کمال و تا آن جا که در توان دارید با صداقت تمام به رابطه تان متعهد و پای بند کنید قدرت تعهد بذر عشق میان شما و معشوق را آبیاری خواهد کرد و به آن این امکان را خواهد داد تا در قلب شما به بار بنشیند .
 (( دی آنجلیس  B. De Angelis ))سعادتمند کسی است که بر مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند.
 مارلودنیا سراسر زیبائی و کمال است ، و ما کمتر متوجه می شویم.
 پاسکالسرزمین روان ما بسیار بزرگتر و شکوهمند تر از جهان پیرامون مان است . کسانی را  بدان راه دهیم  که سزاوار آن باشند . 
(( ارد  Orod ))سعی کن آنچه مقدر است ، آرام تحمل کنی .
سقراطدیدار کسانی که دوستشان داری همیشه شادی آور است حتی درخواب .
موتزارتاگر در زندگی شما چیزی هست که از آن ناراضی هستید، ( مثلاٌ در زمینه روابط، سلامت جسمی ویا شغل ) هم اکنون تصمیم بگیرید که بلافاصله تغییری در آن به وجود آورید.
آنتونی رابینزهنگامی که برای احساس کردن متکی بر تحریکات خارجی می شوید کنترل زندگی و نیز سرزندگی خود را به دست آن ها می سپارید .
 (( دی آنجلیس  B. De Angelis ))خوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد .
هلن کلرآنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .
(( ارد  Orod ))کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند .
سقراطیک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد .
 ژاک دوالمردی که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسیده است آرام و قرار ندارد.
هربرت اسپنسرفکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند.
کارلایل