فیلسوفان معاصر / فیلسوفان بزرگ / فیلسوفان ایرانی


+ سخنان ارد بزرگ

بدترین فرزندان آنانی هستند که به هر دلیل ، پدر و مادر ناتوان خویش را رها نموده اند .  حکیم ارد بزرگتمام وعده و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور و بهترین دستور زندگانی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و و در پرتوی سعی و مجاهدت خود به مقامی برسی . میکلانژ

 

انسان در عالم چون شبح سرگردانی است که در عبور از این راه حیاتی سایه ای از خود به یادگار نمیگذارد . ویکتور هوگو

 

کودکان سرزمین دروغ ، راستگو نخواهند شد .  حکیم ارد بزرگانسان در کنار دیگران عاقل تر است تا در کنار خویش . لاروشفوکولد

 

انسان در هر سنی که از کار بازماند بهتر است که بعد بی درنگ بمیرد . ادیسون

 

ارزش بستگان خود را بدانیم و یاورشان باشیم . حکیم ارد بزرگدانش به تنهائی یک قدرت است. فرانسیس بیکن

 

Great Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod


وقتی در زندگی به داشتنی های خود فکر می کنیم خود را خوشبخت و زمانی که به نداشته می اندیشیم خود را بدبخت حس می کنیم . پس خوشبختی ما در تصور خود ماست . تناجیوهمسایه خوب ، ستودنیست چرا که مایه امنیت و آرامش است . حکیم ارد بزرگجمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصاً از شهوت روانی . شوپنهاور

 

طلوع و غروب عشق ، خود را به وسیله درد تنهایی و جدایی محسوس می سازد . لابرویر

 

ادب و کردار نیک ، از جهان بزمگاهی خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگدر زندگی ثروت حقیقی مهربانی است ، و بینوایی حقیقی خودخواهی . وینه

 

Great Orod world's greatest philosopher, بزرگترین متفکر جهان, تصویر حکیم ارد بزرگ, بزرگترین فیلسوف دنیا , عکس سخنان حکیم ارد بزرگ, Great Orod

نویسنده : فلور ; ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٦/٢
    پيام هاي ديگران()   لینک