فیلسوفان معاصر / فیلسوفان بزرگ / فیلسوفان ایرانی

سخنان حکیم ارد بزرگ (بزرگترین فیلسوف معاصر) ، جملات زیبا از بزرگترین فلاسفه تاریخ ، سخنان بزرگان ، سخن حکمت آموز دانشمندان

بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند. حکیم ارد بزرگ

تنها راه رسیدن به زندگی شرافتمندانه ، پاسداشت آبروی دیگران و انسانیت است. حکیم ارد بزرگاز آدمیانی که انسانیت درون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 97 بازدید

حکیم ارد بزرگ : کشتن امید آدمیان ، کمتر از جنایت نیست.

اﻣﻴﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮن در روان آدﻣﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﮔﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲ رود و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺎﻧﻲ را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 58 بازدید

از پایان ها نهراسید چرا که هر پایانی را آغازیست. حکیم ارد بزرگ

اگر پایکوبی و شادی نباشد، جهان را ارزش زیستن نیست. حکیم ارد بزرگایران ما، دشت هایت همواره سبز، رُخت گلگون، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 49 بازدید
آبان 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
9 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
3 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
12 پست
آبان 87
2 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 85
1 پست
مهر 84
1 پست
ارد_بزرگ
6 پست
orod_the_great
2 پست
great_orod
1 پست
فلسفه
8 پست
حکمت
12 پست
فیلسوف
9 پست
حکیم
11 پست
فلاسفه
4 پست
سخنان
2 پست
اس_ام_اس
1 پست