هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید. (( رابینز Robbins ))از خود می پرسیم که اگر مرگ تغییرات کنونی را به ما نمی داد یعنی جسم ما را فاسد و متلاشی نمی کرد و در پایان مبدل به یک اسکلت زشت و وحشت آور نمی شدیم و در عوض بعد از مردن جسم ما مبدل به یک گل سرخ زیبا میشد آیا این همه که امروز برای روح خود مشوش هستیم آن موقع هم مشوش میشدیم؟؟؟
هر کس که این پرسش را از خود بنماید پاسخ منفی خواهد داد و خواهد گفت که چون مبدل به گل سرخ خواهم شد برای روح خود بیمناک نیستم.
پس معلوم میشود قسمت اعظم وحشت ما ناشی از ملاحظات جسمانی است .
(( مترلینگ  Maeterlinck ))اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.
(( مترلینگ  Maeterlinck ))دوستی با رنج ها و درد ها مانند دوستی با دشمن ستیزه جو ست ، باید بر ناراستی ها تاخت که این تنها راه ماندگاریست .
(( ارد  Orod ))هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید.

(( رابینز  Robbins ))هر کاری انجام می دهید آن را با تعهد انجام دهید .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید .
(( مترلینگ  Maeterlinck ))آدمی ساخته ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است .
(( مترلینگ  Maeterlinck ))روح کندوست که به زنبور عسل وحی می کند .
(( مترلینگ  Maeterlinck ))گزینش می تواند درست و یا نادرست باشد ، گزینش گری یک هنر است . بهره بردن از تجربه های دیگران می تواند به گزینش راه درست کمک کند .
(( ارد  Orod ))شناختن وظیفه کار مشکلی نیست ولی انجام وظیفه مشکل است.
لرد آیبوریترقیات بشر ، زاده عمل و کار انسان است.
(( ناپلئون بناپارت  Napoleon ))معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش.
پور سینادانای بی وجدان هیچ گاه صاحب روحی پاک نخواهد بود .
رابلهآنکس ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها  با تصمیم گیری های بسیار ، خود ساخته شده است.  
 (( ارد  Orod ))هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست.
دایراغلب آنهائی پیروز و موفق می شوند که کمتر تعریف و تمجید شنیده باشند.
زولاتا خود را از هرجهت کامل و شایسته ندیدی ، قضاوت نکن .
 پوشکینحقیقت را همانطور که هست باید پذیرفت.
روستاناگر نتوانیم همیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم ، دست کم می توانیم بر واکنشهای خود نسبت به آن وقایع ، و بر اعمالی که در مقابل آنها انجام می دهیم مسلط باشیم.
(( رابینز  Robbins ))فراموش نشدنی ترین اندرزها آنهایست که اندوهی فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم .
(( ارد  Orod ))در سرتاسر طول زندگی باز همان عشق است که یگانه حامی و ناجی شماست .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))بزرگترین داروی خشم ، صبر و درنگ است.
سنکااز اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید.
 پاندررمز کلیه پیروزی ها ، اراده است.
روبرتسونهر چه بیشتر تصمیم بگیرید ،قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود .
 (( رابینز  Robbins ))در پایان کوچه بن بست زندگی ، بارها و بارها ابله هان را دیدار خواهی کرد  .
(( ارد  Orod ))عشق و شور زندگانی را از درون خودتان جست و جو کنید . سرزندگی و زنده بودن را تنها از درون خودتان جویا شوید .
 (( دی آنجلیس  B. De Angelis ))کسانی که با افکار عالی و خوب دمسازند ، هرگز تنها نیستند.
سیدنیاگر بر ناتوان خشمگین شوی، دلیل بر این است که قوی نیستی.
هرمان هسههمچنان که عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند ، قدرت تصمیم نیز با تمرین افزایش می یابد .
(( رابینز  Robbins ))عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .
 (( ارد  Orod ))اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد.
یونسکومقام عالی انسانی در برابر شماست. آن را بدست آورید.
شیللربه زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.
شیلوناگرآنچه انجام می دهید،ناحق باشد،موفقیتی کسب نخواهید کرد.
توماس کارلایلوقتی که رویا می بینم ، احساس جوانی می کنم.
الیزابت کوتورث

/ 1 نظر / 21 بازدید
سلام

می خواستم بدونم شما اهل ميانه هستيد؟