بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند. حکیم ارد بزرگ

تنها راه رسیدن به زندگی شرافتمندانه ، پاسداشت آبروی دیگران و انسانیت است. حکیم ارد بزرگ

از آدمیانی که انسانیت درون خویش را فراموش ساخته اند، بهراسید و بگریزید. حکیم ارد بزرگ

کار و همچنین کوشش های اجتماعی، بهترین آرام کننده روان های پریشان و غمگین است. حکیم ارد بزرگ

کاشتن تخم غم ، تباهی زندگی را در پی دارد. حکیم ارد بزرگ


حکمت، حکیم، جملات زیبا، فیلسوف، سخنان مشاهیر، جملات مشاهیر، فلسفه، حکیم ارد بزرگ، جملات حکیم ارد بزرگ، سخنان حکیم ارد بزرگ، جملات قصار حکیم ارد بزرگ، حکیم اردبزرگ، ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان، فلاسفه، فیلسوف ایرانی، جملات بزرگان، سخنان حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف معاصر، بزرگترین متفکر معاصر، orod the great، برترین فیلسوف جهان، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ، جملات ارد بزرگ، سخنان، سخنان ارزشمند، اس ام اس، اس ام اس زیبا، جملات ارزشمند، hakim orod bozorg، great orod، فلسفه ایرانی، دیوار مهربانی ارد بزرگ، دیوار مهربانی از کجا شروع شد، دیوار مهربانی اروپا، دیوار مهربانی حکیم ارد بزرگ، فیلسوف جهانی، سخنان مبتکر دیوار مهربانی، سخنان فیلسوف، حکیم چهارم ایران، سخنان حکیم و فیلسوف ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف معاصر، فیلسوف ارد بزرگ، سخنان فلاسفه، بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران


کسی که در او انسانیت نیست ، به آسانی زندگی دیگران را نابود می سازد. حکیم ارد بزرگ

فرزانگی بدون انسانیت ، لافی بیش نیست. حکیم ارد بزرگ

کسی که در او انسانیت موج می زند ، درباره دیگران به سادگی و تندی قضاوت نمی کند . حکیم ارد بزرگ

اُرد بارها گفته است تا زمانی که ابوعلی سینا و یا خوارزمی ، نماد دانش و اندیشه ایرانی باشند ، کشور ما حتی یک گام هم بسوی دانش روز جهان بر نخواهد داشت. بی پرده بگویم دل خوش نمودن به اساطیر و دانشمندان مرده به معنای نادیده گرفتن دانشمندان زنده است. هنگامی که می بینم برخی با آب و تاب کوشش می کنند از مردگان برای زندگان الگوی علمی بسازند ، تمام وجودم فرو می ریزد و آرزو می کنم کاش ما چنین الگوهایی نداشتیم. نگاهی به کشورهای پیشروی حال حاضر بکنید. آنها ابوعلی سینا ها ندارند ، اما یک شرکت کوچک دانش بنیان آنها به اندازه کشور ما درآمد و ثروت برای سرزمین خود به ارمغان می آورد . حالا باز هم بنشینیم و پیوسته بگوییم ما فلان شخص را داشته ایم و به آن دلخوش باشیم . بدانید و باور کنید، هزار ابوعلی سینا و خوارزمی در حال حاضر نمی توانند ایران را به سوی رشد و توسعه هدایت کنند. تنها راه آن است که فرهنگ بزرگداشت از زندگان را جایگزین تجلیل از مردگان کنیم. حکیم ارد بزرگ

بیچاره سرزمینی که اساطیرش مرده اند ، و مردمش آنقدر واپسگرا شده اند که اساطیر زنده خود را ، قربانی نام مردگان می کنند. حکیم ارد بزرگ

در پس رفتارهای انسانی ، گلستانی از مهر و آگاهی ماوا دارد. حکیم ارد بزرگ

انسانیت را باید گرامی داشت ، در غیر اینصورت پستی ، خشونت و خرافات ریشه می دواند. حکیم ارد بزرگ

کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت اساطیرشان زنده اند و کشورهای عقب افتاده ، اساطیرشان مرده و یا افسانه اند. حکیم ارد بزرگ


حکمت، حکیم، جملات زیبا، فیلسوف، سخنان مشاهیر، جملات مشاهیر، فلسفه، حکیم ارد بزرگ، جملات حکیم ارد بزرگ، سخنان حکیم ارد بزرگ، جملات قصار حکیم ارد بزرگ، حکیم اردبزرگ، ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان، فلاسفه، فیلسوف ایرانی، جملات بزرگان، سخنان حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف معاصر، بزرگترین متفکر معاصر، orod the great، برترین فیلسوف جهان، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ، جملات ارد بزرگ، سخنان، سخنان ارزشمند، اس ام اس، اس ام اس زیبا، جملات ارزشمند، hakim orod bozorg، great orod، فلسفه ایرانی، دیوار مهربانی ارد بزرگ، دیوار مهربانی از کجا شروع شد، دیوار مهربانی اروپا، دیوار مهربانی حکیم ارد بزرگ، فیلسوف جهانی، سخنان مبتکر دیوار مهربانی، سخنان فیلسوف، حکیم چهارم ایران، سخنان حکیم و فیلسوف ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف معاصر، فیلسوف ارد بزرگ، سخنان فلاسفه، بزرگترین فیلسوف تاریخ ایران


آدم غمزده ، توان نگهبانی از دستاوردهای خویش را ندارد. حکیم ارد بزرگ

با بازگویی رخدادهای بد زندگی ، خویش را نیازاریم. حکیم ارد بزرگ

برای گرامیداشت یاد رفتگان ، گیاهی بکاریم ، شیرینی ببخشاییم ، چرا که با اشک و سوگواری ، راه به جایی نمی بریم . حکیم ارد بزرگ

تنها بزهکاران ، از دیدن اشک دیگران ، شاد می گردند. حکیم ارد بزرگ

زندگی ، پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است ، برای شادی و بالندگی. حکیم ارد بزرگ

زیاده روی در سوگواری درگذشتگان ، خردمندانه نیست. حکیم ارد بزرگ

غمخواری با دیگران به معنای شیون و زاری کردن با آنان نیست ، غمخواری یعنی امید بخشی و آرام سازی غمزدگان. حکیم ارد بزرگ

قرار نیست با مرگ دیگران ما هم بمیریم و یا زندگی مان را به نکبت بکشیم ، زندگی را با ارزش بدانیم و برای بالندگی و شادی کوشش کنیم. حکیم ارد بزرگ


/ 0 نظر / 109 بازدید