ابتکار دیوار مهربانی

- پیرامون دیوار مهربانیدر کتاب سرخ جملات بسیاری است که خواندن آنها از زبان مبتکر و موسس دیوارهای مهربانی خواندنی است این سخنان ارزشمند تقدیم می شود :

ایرانیان همواره در جهان پرچمدار مهر و مهربانی بوده اند... آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند... و چه زیباست فصل رویش مهر و  دوستی... دیوارهای ایران شهرمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه داریم را بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم ... این گام کوچک امروز ما ، یادگاری  باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما ... همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی کوتاه است.  حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، می تواند پگاه دوستی دوباره ما آدمیان باشد. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، باید همیشگی باشد و همواره مردمی . حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، سرشت انسانی ما آدمیان را نشان می دهد . حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، باید مردمی باشد، مبادا روزی، نام پناه آورندگان به آن، پرسیده شود. حکیم ارد بزرگ

نیکوکاران خود به دیوارهای مهربانی سر و سامان دهند تا دیگران مدعی پلشتی آنها نباشند . حکیم ارد بزرگ

خبرنگاران و رسانه هایی که به دنبال ایراد گرفتن از دیوارهای مهربانی هستند بدانند که این رفتارشان از شرافت و انسانیت به دور است. حکیم ارد بزرگ

دیوار مهربانی، جایی است که ما آدمها ، آنچه نیاز نداریم را برای دیگرانی که نمی شناسیمشان هدیه می دهیم. پس هر چیز ارزشمندی می تواند به  دیگران هدیه شود . حکیم ارد بزرگ

رسانه ها از دایر کنندگان دیوارهای مهربانی تجلیل کنند تا این کار آنچنان فرهنگ همه گیری شود که دیگر تنگدستی و نداری از سیمای مردم شهرها  و روستاهایمان پاک شود . حکیم ارد بزرگ

در کنار دیوارهای مهربانی کمتر بایستید تا نیازمندان با آبرو، بدون دلشورگی بتوانند آنچه را نیاز دارند بردارند. حکیم ارد بزرگ

آفرین بر مردمی که بر دیوار خانه خود ، رنگ آبی دیوار مهربانی زده اند و همراه نیازمندان هستند. حکیم ارد بزرگ

دیوارهای مهربانی، به رنگ آبی هستند چرا که دل مهربانان همچون آسمان پر است از ستارهای امید. حکیم ارد بزرگ

بر دیوارهای مهربانی ، جملات و سخنانی ننویسید که موجب نابودی عزت و شخصیت نیازمندمان شود در همه حال باید حرمت و جایگاه انسانی  آنها را پاسداشت. حکیم ارد بزرگ
 
هنرمندان دیوار مهربانی را از یاد نبرند آنها با پرداختن به این کار نیکو می توانند در فرهنگ سازی آن نقشی بسزا داشته باشند. حکیم ارد بزرگ

آموزگاران موضوع انشاء شاگردان خود را دیوار مهربانی قرار دهند تا کودکان و نوجوانان زندگی پاک اجتماعی را بیاموزند. زندگی بدون خشونت  و سودجویی. حکیم ارد بزرگ
 
دیوار های سرزمینم ایران، باید رنگ مهر و مهربانی بر خود بگیرند. حکیم ارد بزرگ


orod the great، فلاسفه ایرانی، فیلسوف بزرگ، فیلسوف ایرانی، سخنان حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف معاصر، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، جمله های زیبا، جملات خواندنی، جمله های قصار، بزرگترین فیلسوف، جملات ارزشمند، great orod، جملات ارد بزرگ، سخن حکیمانه، جملات پند آموز، جمله آموزنده، سخنان، جملات حکمت آموز، جملات بزرگان، سخنان آموزنده، جملات حکیمانه، سخنان پند آموز، سخن حکمت آموز، نابترین سخنان حکیمانه، جمله حکیم ارد بزرگ، سخنان بزرگان و فلاسفه، جزیره مهربانی، جزیره مهربانی حکیم ارد بزرگ، جزیره مهربانی استاد فیلسوف ارد بزرگ، ایندرا گاندی، فیلسوف عالیقدر، تماشاگران یاغی ورزشگاه ها، رفتار تماشگران ورزشگاه ها، آداب درست تماشای مسابقات، دیدگاه فیلسوف حکیم ارد بزرگ، نابترین سخنان بزرگان، جمله های حکیم ارد بزرگ، سخن فلسفی، جمله پند آموز، سخن حکیم اردبزرگ، جمله حکیم اردبزرگ، نابترین جملات زیبا، فلسفه حکیم ارد بزرگ، فیلسوفان بزرگ، فیلسوف ایرانی ارد بزرگ، فیلسوف ارد بزرگ و دشمنان شیاد او، جمله حکمت آموز، سخن حکیم ارد بزرگ، اس ام اس، جملات قصار، سخنان بزرگان، سخن قصار، جملات آموزنده، اس ام اس زیبا، جملات فلسفی، سخن بزرگان، سخنان حکیمانه، سخنان ارزشمند، سخنان فلسفی، جمله بزرگان، جمله فلسفی، فلسفه چیست ؟، جملات پندآموز، سخن آموزنده، سخنان حکمت آموز، سخنان قصار، جواهر لعل نهرو، سخنان پندآموز، فیلسوف ایرانی حکیم ارد بزرگ، فلاسفه بزرگ، بازنشر جملات عاقلانه، حکیم ارد بزرگ و بازنشر جملاتش، جملات جذاب فیلسوف جهانی، حکیم و فیلسوف، جملات زیبای فلاسفه، جملات حکیم اردبزرگ، پدر فلسفه نوین، فیلسوف جهانی، جمله های بزرگان، سخنان ارد بزرگ، سخن پند آموز، جمله های حکیمانه، سخنان حکیم اردبزرگ، استاد حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان

/ 0 نظر / 44 بازدید