سخنان ارزشمند حکیم ارد بزرگ

دریاها نماد فروتنی هستند ، در نهان خود ، کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ، ولی هیچ گاه ، آن را به رخ ما نمی کشند .  حکیم ارد بزرگ  


کوهستان ها و دره های بی انتها ، در درون آدمها می بینم .  حکیم ارد بزرگ


فروتنی در برابر گردن کشان ، نادرست است .  حکیم ارد بزرگ


فروتنی به جا و درست ، ما را خواستنی و دوست داشتنی می کند .  حکیم ارد بزرگ


فروتنی و غرور بی جا ، به یک اندازه چندش آور هستند .  حکیم ارد بزرگ


غرور و فروتنی ، هر دو بخشی از نیازهای آدمی هستند .  حکیم ارد بزرگ

 

سخنان زیبا , سخنانی از بزرگان , جملات زیبا و حکیمانه , سخن بزرکان , جملات زیبا حکیمانه , جملات ناب عاشقانه , جملات ناب و زیبا , جملات خیلی زیبا , جملات پر معنا, Great Orod

 

 

سخنان زیبا , سخنانی از بزرگان , جملات زیبا و حکیمانه , سخن بزرکان , جملات زیبا حکیمانه , جملات ناب عاشقانه , جملات ناب و زیبا , جملات خیلی زیبا , جملات پر معنا, Great Orod

/ 0 نظر / 36 بازدید