سخنان حکمت آموز "ارد بزرگ"

پیشرفت آدمی زمانی بدست می آید ، که بر کردار و رفتار خود ، فرمانروا باشد .  حکیم ارد بزرگ


سرزمین شاد را ، هیچ شکستی ، ناتوان نمی سازد .  حکیم ارد بزرگ


پیشرفت ، تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید .  حکیم ارد بزرگ


میوه کشتن ، کشته شدن است .  حکیم ارد بزرگ


برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست ، از پشت درهای بسته برداشته می شود .  حکیم ارد بزرگ


توانمندی های خویش را ، به فراموشی نسپاریم . حکیم ارد بزرگ


پیش نیاز دلیر بودن ، بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار ، پشت کوهستان را هم ، به خاک مالیده اند .  حکیم ارد بزرگ
 

بی باکی گله ، در بیداری چوپان است .  حکیم ارد بزرگ 

بهترین سخن , جملات ناب , جملات زیبا بزرگان , گفته های بزرگان , سخنان به یاد ماندنی , جملات حکیمانه زیبا , جملات زیبا از بزرگان جهان , سخن حکیمانه, Great Orod

دارایی زیاد برای یک جوان ، می تواند ابزار سرگردانی باشد .  حکیم ارد بزرگ


هر حماقتی ، شجاعت و بی باکی نیست .  حکیم ارد بزرگ

 

 

 

بهترین سخن , جملات ناب , جملات زیبا بزرگان , گفته های بزرگان , سخنان به یاد ماندنی , جملات حکیمانه زیبا , جملات زیبا از بزرگان جهان , سخن حکیمانه, Great Orod

/ 0 نظر / 37 بازدید