یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد . ژاک دوالانسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن فرصت خوب در زندگی باشد، خود آنرا به وجود می آورد.
فرانسیس بیکنباید خود را مقید کنیم که از اشتباههای خود پند بگیریم، نه اینکه به خود بپیچیم و خویشتن را ملامت کنیم .
 (( رابینز  Robbins ))آدم های هدفمند فرمندند ، چرا که برآیند هدفمندی ، پاکی ست و پاکی شاهراه فرمندیست .
(( ارد  Orod ))آنان که از خود عشق ساطع می کنند ، با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند دیگران را به سمت خود می کشانند .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))شکر گزاری نه تنها بزرگترین فضیلت است ، بلکه منشاء سایر نیکی ها نیز هست.
سیسروگر یکی از مشتاقان کتاب هستید بزرگترین خوشبختی جهان را دارا هستید.
ژول کاراوتیحافظه خوب ، حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند.
کلیفتون فادیمنبزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد.
سالوبیلهدفمندان دارای دلدار ، فرهمندانند .
 (( ارد  Orod ))رمز رسیدن به هدفها، شرطی کردن ذهن است . دست کم روزی دوبار ، هدفهایی را که نوشته اید بررسی کنید .
(( رابینز  Robbins ))ایمان تنها زاده ی عشق و شور زندگی است هر گاه به عشق و شور زندگی تسلیم می شوید و بر نیاز و گرایش خود به خوشبختی و خوشحالی ، رضایت و حقیقت صحه بگذارید خود به خود به سر چشمه ی زندگی می پیوندید که درون خود شما وجود دارد. ناگهان حس بالایی از قدرت ، هدفمندی و ارتباط با چیزی به مراتب بزرگتر از آن چه تا آن زمان آن را به عنوان " خویشتن خویش " می شناختید ، سر تا سر وجود شما را فرا خواهد گرفت. آن گاه در می یابید که ایمان همان امید و امیدواری نیست و اصولا هیچ ارتباطی نیز با آن ندارد. در خواهید یافت که ایمان نوعی خود باوری و اعتماد به نفس است. ایمان به نوعی علم به این که آگاهی و شعور کیهانی به شکل " شما " و " در شما " به جریان افتاده و به کار گرفته شده است .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))آن کس که به کم خرسند است ، بیش از دیگران دارد.
 دیوژنمن اشخاص زنده را آنانی می دانم که مبارزه می کنند. بی مبارزه زندگی مرگ است .
هوگوخنده ، بزرگترین سلاح در مبارزه زندگی است .
آناتول فرانسگذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم نخواهد بود .
(( ارد  Orod ))هرگز بخاطر دوستت ، از انجام وظیفه ای چشم مپوش.
سن لانبرنیروی رنج، می تواند در خدمت شما باشد، به شرط اینکه از آن به صورت صحیح استفاده کنید .
(( رابینز  Robbins ))منتظرنمانید عشق شما را پیدا کند زمین حاصلخیزی بیافرینید تا بذر عشق به سادگی در آن جوانه زند و رشد کندخود را تمام و کمال و تا آن جا که در توان دارید با صداقت تمام به رابطه تان متعهد و پای بند کنید قدرت تعهد بذر عشق میان شما و معشوق را آبیاری خواهد کرد و به آن این امکان را خواهد داد تا در قلب شما به بار بنشیند .
 (( دی آنجلیس  B. De Angelis ))سعادتمند کسی است که بر مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند.
 مارلودنیا سراسر زیبائی و کمال است ، و ما کمتر متوجه می شویم.
 پاسکالسرزمین روان ما بسیار بزرگتر و شکوهمند تر از جهان پیرامون مان است . کسانی را  بدان راه دهیم  که سزاوار آن باشند . 
(( ارد  Orod ))سعی کن آنچه مقدر است ، آرام تحمل کنی .
سقراطدیدار کسانی که دوستشان داری همیشه شادی آور است حتی درخواب .
موتزارتاگر در زندگی شما چیزی هست که از آن ناراضی هستید، ( مثلاٌ در زمینه روابط، سلامت جسمی ویا شغل ) هم اکنون تصمیم بگیرید که بلافاصله تغییری در آن به وجود آورید.
آنتونی رابینزهنگامی که برای احساس کردن متکی بر تحریکات خارجی می شوید کنترل زندگی و نیز سرزندگی خود را به دست آن ها می سپارید .
 (( دی آنجلیس  B. De Angelis ))خوشبختی شکل ظاهری ایمان است ،تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد ،هیچ کاری را نمی توان انجام داد .
هلن کلرآنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .
(( ارد  Orod ))کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند .
سقراطیک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد .
 ژاک دوالمردی که فکر نو دارد مادام که فکرش به ثمر نرسیده است آرام و قرار ندارد.
هربرت اسپنسرفکر نو بسیار ظریف و حساس است ،با یک ریشخند کوچک می میرد و کنایه ای کوچک آن را بسختی مجروح می کند.
کارلایل

/ 1 نظر / 30 بازدید