سخنان حکیم ارد بزرگ بزرگترین فیلسوف معاصر

مهرورزان ، آدمیان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند .


خوشبخت کسی است که در او مهر و دوستی لانه دارد .


آنکه همراه است و یاور ، هر نفسش ، بهایی بی انتها دارد .


تنها راه ماندگاری هر کشش دوستانه ای ، رسیدن به ساختاری همانند است .


از خودگذشتگی ، نخستین پایه مهرورزی است .


 دوستی بیش از اندازه ، همانند دشمنی ترسناک است .


تنها راه نجات یک سرزمین ، آگاه نمودن توده مردم است .


افسوس که چشمان مردم میهنم ، مردگان را بهتر از زندگان می بینند .


 مرده پرستی هنر ایرانیان شده است ، تا زمانی که  اساطیر و مشاهیر خود را در بین  مردگان جستجو می کنند رنگ رشد و پیشرفت را نخواهند دید .


 ایران زیبا و ارزشمند ، ایران آزاد است .


 زیباترین خوی ایرانیان ، "آزادیخواهی" بوده و هست .


 آزادیخواهی ، نجابت و شرف ، مایه سرفرازی ایرانیان بوده و هست .


 مهمترین آرمان کشورهای جنوب خلیج فارس ، نابودی عظمت و اقتدار ایران است ./ 0 نظر / 25 بازدید