کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه سرفرازی را بیابند . (( ار


 کمک به همگان ، عشقی است که به برجستگان کمک می کند راه سرفرازی را بیابند .
(( ارد  Orod ))لازمه موفقیت ،در توانائی تمرکز انرژی ذهنی و جسمی وبدون وقفه بروی یک مسئله است بی آنکه احساس خستگی کنید.
توماس ادیسونآموزش توانسته است جمعیت فراوانی را باسواد کند، امانتوانسته است، به آنها بگوید چه بخوانند.
جی.تراولیانلباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.
آستین فلپزهرگز هیچ هدفی را رها مکنید، مگر اینکه ابتدا قدم مثبتی درجهت تحقق آن برداشته باشید .
 (( رابینز  Robbins ))مهم نیست چه کسی هستید ، چه شغلی دارید یا چگونه وقت خود را می گذرانید . هر روزه فرصت های بی شماری در اختیار دارید تا زندگی اطرافیان خود را از خود متاثر سازید . چه آنانی که می شناسید شان و چه آنان که برایتان بیگانه اند چگونه؟ به عشق و شور زندگی خویش اجازه دهید خودش را ظاهر کند. از طریق کلمات ، چشمان ، اعمال ، و حتی با زبان بی زبانی قلبتان. نمود و ظهور عشق و شور زندگی در شما دعوتی است از دیگران تا عشق و شور زندگی آنان نیز خود را نشان دهد . (( دی آنجلیس  B. De Angelis ))پایداری و تلاش کلید هر بند بسته ای است .
(( ارد  Orod ))کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
کریستوفرمورلیسعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
آلبرت هوباردانشگاه تمام استعدادهای افراد،ازجمله بی استعدادی آنهاراآشکارمیکند.
چخوفمعاشرت بر دانائی می افزاید ولی تنهائی مکتب نبوغ است.
گیبونصرفه جوئی خود یکی از منابع مهم درآمد است.
الکساندردوماهمه ما نیاز داریم که دائماٌ احساس رشد عاطفی و معنوی کنیم . این غذایی است که روح ما به آن محتاج است .
(( رابینز  Robbins ))آرمان ما باید دارای شور و برانگیختگی باشد . انگیزشی که آدمی را به هست و جوشش نیاورد ، خسته کننده است .
(( ارد  Orod ))شما قدرت و توان آن را دارید که زندگی ای رضایت بخش و سرشار از غنای روحی بیافرینید شما توان آن را دارید که به زندگی خود معنا و هدفی برتر ببخشید این توان تنها در عشق و شور زندگی شما نهفته است . جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور زندگی را با خود به هر کجا که می روید ببرید.جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور و زندگی تان را به هر کس که خواستید و دوست داشتید نشان دهید .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))حوادث چون روزها سپری می شوند.
مثل افریقائیبهترین چاره غضب ، به تاخیر انداختن آن است.
سلیکاشادمانی عبارت است از پروراندن عالیترین صفات و خصایص انسانی.
(( ارسطو  Aristotle ))فرصت از دست مده ودر کارسستی مکن که میوه آن ذلت است.
 فیثاغورثاگر آرمان برایمان هویدا باشد ابزار های رسیدن به آن را خیلی زود خواهیم یافت .
(( ارد  Orod ))تسلیم ورضا در برابرحوادث علاج ناپذیر، مهمترین توشه سفر زندگی است.
 (( شوپنهاور  Schopenhauer ))شکست باید انرژی خفته را بیدار کند.
رومن رولاناحساس قدرشناسی و سپاس رادر خود تقویت کنید. این عواطف از معنوی ترین احساسات ما هستید و بیش از هر چیز، زندگی ما را پر بار می سازند. با احساس شکر گزاری زندگی کنید .
(( رابینز  Robbins ))عشق همان چیزی است که به شما امکان می دهد بارها و بارها متولد شوید .
 (( دی آنجلیس  B. De Angelis ))ابله ترین دوستان ما، خطرناک ترین دشمنان هستند.
سقراطبه جای خود کم بینی و آرمان گریزی ، پای در راه نهیم که این تنها درمانگر دردهای زندگی ست .
(( ارد  Orod ))خود را بزرگ شمردن نشانه بدبختی است.
امرسوندانه خدمت نیکو بیفشان.یادگارهای شیرین از آن بیرون خواهد آمد .
 مادام دوستاهلبهترین زمان برای رفع عواطف منفی هنگام بروز و احساس آنهاست. هنگامی که این عواطف قدرت گرفتند، رفع آنها بسیار مشکلتر است.
(( رابینز  Robbins ))آن گاه هر کاری که از شما سر بزند سرشار از عشق و شور زندگی خواهد بود .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.
 ضرب المثل روسییادآوری آرمانها ، از  بیراهه روی بازمان می دارد .
(( ارد  Orod ))هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
توماس کارلایلکیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
 کن بلانچارداز زندگی خود لذت ببرید، بدون آنکه آنرا با زندگی دیگران مقایسه کنید.
کندورسهتصمیم بگیرید که چه می خواهید و مشخص کنید که چه عاملی مانع رسیدن به آن خواسته است.
(( رابینز  Robbins ))هر چه بیشتر عشق بورزید ، عشق و شور زندگی بیشتری به شما روی خواهد آورد .
 (( دی آنجلیس  B. De Angelis ))مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف ، یک آن هم نمی ایستند .
(( ارد  Orod ))اگر همسر شما در اثر فشار کار ، سخنان دلسرد کننده ای می گوید معنی اش آن نیست که به آخر خط رسیده اید . معنی اش آن است که همسر مورد علاقه شما به محبت و حمایت بیشتری نیاز دارد.
(( رابینز  Robbins ))یکی از ناشناخته ترین لذتها در زندگی حرف زدن با خویشتن است.
فرانسیس رواترمنشاء غم های گران را بیشتر در وجود خود جستجو کنید تا در وجود دیگران .
 پل پوژهاگر بدنبال فرصت ها بگردیم چند برابر می شوندو اگر آنها را نادیده بگیریم ، از میان می روند.
جان ویکرهرگاه کسی که نیکی می کند ، با نتیجه آن خود را مشغول نسازد، آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود.
 بوداآرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم ، به روشی بهتر  برای رسیدن به آن اندیشید .
(( ارد  Orod ))قابلیت انعطاف ، باعث می شود که نظرات تازه ای پیدا کنید و به نتایج تازه تری برسید.
(( رابینز  Robbins ))کارتان را با عشق انجام دهید با شکر و قدردانی تمام به سر کار بروید و با عشق و شور تمام به آن دل بدهید . این یگانه شغل و تنها وظیفه اصلی شما بر روی زمین است . اینکه عشق بورزید . می توانید آن را هر زمان یا در هر کجا نیز انجام دهید. هرگاه خود را با تمامی وجود وقف لحظه لحظه ی شغل ، کار و نیز زندگی تان کنید . آن گاه موفقیت و دستیابی واقعی را تجربه خواهید کرد و رضایت و اقناع حقیقی را احساس خواهید نمود .
(( دی آنجلیس  B. De Angelis ))کسی که می خواهد درو کند ، باید بکارد.
مثل آلمانی

/ 0 نظر / 33 بازدید