# جملات_حکیم_ارد_بزرگ

حکیم ارد بزرگ : سرزمین شاد را ، هیچ شکســتــی ، ناتوان نمی سازد .

   فردوسیچنین گفت پس شاه گردن فرازکزین هر چه گفتید دارید رازبخواند آن زمان زال را شهریارکزو خواست کردن سخن خواستاربدان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید