# سخنان_حکیم_و_فیلسوف_ارد_بزرگ

از پایان ها نهراسید چرا که هر پایانی را آغازیست. حکیم ارد بزرگ

اگر پایکوبی و شادی نباشد، جهان را ارزش زیستن نیست. حکیم ارد بزرگایران ما، دشت هایت همواره سبز، رُخت گلگون، ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 56 بازدید